Business Services

Nadruk van dienstverlening ligt op:

Business vormgeving en contractuele vastlegging van internationale bedrijfs- en handelsrelaties

Dienstverlening is gericht op het adviseren van cliënten over implicaties van grensoverschrijdende transacties alsmede op het juridisch vormgeven van grensoverschrijdende handelsrelaties en het contractueel vastleggen daarvan.


Voorbeelden:
Cliënt X wenst een distributeur op basis van exclusiviteit aan te stellen voor Australië.
Cliënt Y wenst een productielicentie te verlenen aan een producent in Brazilië.

Lees hierover in meer detail »