Corporate Services

Nadruk van dienstverlening ligt op:

Corporate grensoverschrijdende ondernemingsstructuren, opzet dochter-maatschappijen in het buitenland

Dienstverlening is gericht op de formeel-juridische aspecten van internationale bedrijfsvestigingen. Van Velzen C.S. begeleidt de juridische opzet van een nieuwe vestiging, waarbij kan worden gedacht aan het vormgeven van de internationale juridische structuur tussen moeder- en dochtervennootschappen, het oprichten van een dochtervennootschap in het buitenland, het structureren van intra-vennootschappelijke relaties en overige grensoverschrijdende vennootschappelijke aangelegenheden.

Voorbeelden:
Cliënt X wenst een import- annex distributiemaatschappij op te zetten in de Verenigde Staten.
Cliënt Y wenst een eigen servicevestiging op te zetten in Japan.

Lees hierover in meer detail »