Inwerkingtreding GDPR 25 mei 2018

Ondernemend Europa loopt rood aan in verband met de op handen zijnde, vergaande privacybescherming, die in de Europees Economische Ruimte op handen is.

Deze bescherming heeft niet enkel invloed binnen de EER, maar zeker ook daarbuiten. Het is een uitgebreide set van regels, die behalve veel voorbereidings- en uitvoeringstijd vergt, tevens een belangrijk doel dient, bescherming van persoonsgegevens. Ondernemers wordt aangeraden hier goed naar te kijken en uitvoering van opgelegde maatregelen ter hand te nemen. Sancties op niet-naleving zijn zwaar.

Meer te weten komen - Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op