Nieuw beleid inzake buitenlandse directeuren en eigenaren van ondernemingen in Rusland

De Russische Federatie (Rusland) heeft nieuwe belemmeringen opgeworpen in foreign directed investment.

Waar voorheen de mogelijkheid bestond om een buitenlandse directeur-rechtspersoon (bijvoorbeeld een management vennootschap) tot General Director aan te stellen, is die laatste mogelijkheid praktisch verdwenen.

Een buitenlandse directeur dient een natuurlijke persoon te zijn, die aan dezelfde civiele en strafrechtelijke maatregelen zal worden onderworpen als zijn of haar Russische evenknie; de bescherming die de aanstelling van een buitenlandse rechtspersoon als directeur bood, komt daarmee te vervallen.

Bijkomende hindernis: Indien een buitenlandse natuurlijke persoon tot directeur wordt benoemd, dient daarvoor tevens een werkvergunning te worden aangevraagd en verkregen.

Een OOO – Limited Liability Company of LLC – kan nog steeds buitenlandse aandeelhouders hebben; een aanvullende voorwaarde geldt wanneer een LLC één (buitenlandse) rechtspersoon-aandeelhouder heeft, in dat geval dient de (buitenlandse) aandeelhouder zelf ten minste twee aandeelhouders te hebben.

Van Velzen CS faciliteert bij de opzet van een Russische vestiging en biedt een praktische mogelijkheid inzake samen- en aanstelling van bestuur.

Meer te weten komen - Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op