Werken in de EU; registratievereisten

De Europese Unie bestaat momenteel uit 28 lidstaten. Een van de karakteristieke elementen van de Unie is vrijheid van verkeer van personen en van diensten in de gehele EU, inclusief de vrijheid van verkeer van medewerkers; hiertoe behoort het zogenoemde ‘posting’. Echter, die vrijheid is beperkt. In het algemeen, betekent dit het vervullen van pre-posting registratie vereisten.

Indien u medewerkers in een andere EU lidstaat aan het werk hebt, krijgt u te maken met ‘posting’ regels. In essentie houdt dit in dat u medewerkers, die in Spanje aan het werk zijn, ten minste naar de in Spanje geldende maatstaven moet betalen, alsmede dat daar geldende arbeidsvoorwaarden – bijv. met betrekking tot onder meer werk- en rusttijden en vakantiedagen in acht moeten worden genomen. Een ander element van ‘posting’ is pre-posting registratie van medewerkers in de andere EU lidstaat, aldus voordat werkzaamheden aanvangen.

Dergelijke registraties dienen nauwgezet te worden afgehandeld, niet nakoming ervan kan streng worden gesanctioneerd. Dit wordt soms als een belemmering van de vrijheid van verkeer van personen en van diensten gezien.

Van Velzen C.S. assisteert cliënten met pre-posting registratievereisten in de gehele EU.

Meer te weten komen - Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op