Diensten

Nadruk van dienstverlening ligt op:

Corporate internationale ondernemingsstructuren, opzet dochtermaatschappijen

Dienstverlening is gericht op de formeel-juridische aspecten van internationale bedrijfsvestigingen. Van Velzen C.S. begeleidt de feitelijke opzet van een nieuwe vestiging, waarbij kan worden gedacht aan het vormgeven en oprichten van een vennootschap, het structureren van intra-vennootschappelijke relaties en overige 'corporate matters'.

Voorbeelden:
Cliënt X wenst een import- annex distributiemaatschappij op te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten.
Cliënt Y wenst een eigen servicevestiging op te zetten in Taiwan.

Lees meer over onze Corporate Services »

Business vormgeving en contractuele vastlegging van internationale handelsrelaties

Dienstverlening is gericht op het adviseren van cliënten over implicaties van grensoverschrijdende transacties alsmede op het vormgeven van grensoverschrijdende handelsrelaties en het contractueel vastleggen daarvan.

Voorbeelden:
Cliënt X wenst een distributeur op basis van exclusiviteit aan te stellen voor Australië
Cliënt Y wenst een productielicentie te verlenen aan een producent in Brazilië.

Lees meer over onze Business Services »

Global Mobility uitzendingen van specialisten en managers wereldwijd

Dienstverlening is gericht op advisering over en begeleiding bij internationale tewerkstelling en verblijf van managers en medewerkers (en hun gezinnen) in het buitenland; hierbij kan worden gedacht aan het begeleiden, voorbereiden en aanvragen van visa, werk- en verblijfsvergunningen alsmede aan grensoverschrijdende aangelegenheden met betrekking tot sociale zekerheid.

Voorbeelden:
Een serviceteam van cliënt X dient voor afwisselende periodes bij een klant in China on-site werkzaamheden te verrichten.

Een regiomanager van cliënt Y wordt met gezin voor 3 jaar uitgezonden naar de Verenigde Staten.

Lees meer over onze Global Mobility Services »