Nieuws

Inwerkingtreding GDPR 25 mei 2018

Ondernemend Europa loopt rood aan in verband met de op handen zijnde, vergaande privacybescherming, die in de Europees Economische Ruimte op handen is.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Roparunning voor een doel

Onze general manager zal als loper deelnemen aan de Roparun van Parijs naar Rotterdam, van 19 tot en met 21 mei 2018; de Roparun wordt georganiseerd voor een goed doel, het ophalen van geld om kankerpatiënten een zo aangenaam mogelijk leven te geven.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Hong Kong en Significant Controllers Register; soortgelijke registers in Singapore en het Verenigd Koninkrijk

Recentelijk is een zogenoemd Significant Controllers Register (SCR) ingevoerd, enigszins vergelijkbaar met het systeem in het Verenigd Koninkrijk en Singapore.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Reizen naar Japan

In de regel kan dit visumvrij, als het om zakelijke besprekingen of vakantie van korte duur gaat; let er echter op dat, net als in een aantal andere landen het geval is, het buitenlandse rijbewijs dient te zijn vergezeld van een Internationaal Rijbewijs (IRB).
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Postings naar Zwitserland, gebruik van ZZP’ers en nieuwe BTW-regels

Postings dienen, behoudens uitzonderingen 8 dagen van tevoren te worden gemeld. ZZP’ers nemen een uitzonderingspositie in. De ondergrens voor Zwitserse BTW-registratie is verdwenen.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Postings in de EER

Na een langzame start in 2017, is het registratie- en controleapparaat in de EER medio 2018 op stoom.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Starten van een filiaal in België; legalisaties en fysieke ruimte vereist

België staat het in de praktijk niet langer toe om gebruik te maken van virtual offices bij opzet van een filiaal of (dochter)onderneming aldaar.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Surf-by lawsuits in de VS

In de VS is een soort van dagvaardingsvirus aan de gang, het gaat om zgn. ‘ADA lawsuits’, ook wel ‘surf-by lawsuits’ genoemd. Door een visueel gehandicapte persoon, dan wel door zijn of haar advocaat, wordt een hoeveelheid willekeurige websites bezocht en wordt beoordeeld of sprake is van enige belemmering in het website bezoek. Iedere belemmering wordt gezien als een ernstige schending van burgerrechten en discriminatie.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Aanstellen van een reseller in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

Het klinkt goed, een goed ingevoerde distributeur, die een of meerdere golfstaten, zeg alle Emiraten, gaat bedienen. Eerst zien, dan geloven; werkt het niet zoals verwacht, dan nemen we afscheid. Een distributeur kan je afrekenen op prestaties. Klinkt goed, maar werkt niet, behalve het afrekenen…
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Verplaatsing van medewerkers in Europa (postings)

Vrij verkeer van personen en diensten binnen EU-landen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie (EU)
 • 08 mei 2017
Lees het volledige artikel

Reizen naar de EU; voorafgaande goedkeuring vereist

Op 16 november 2016 is door de Europese Commissie een plan gepresenteerd om visumvrije reizigers van buiten de EU (bijvoorbeeld Amerikanen, Brazilianen en Canadezen) te onderwerpen aan een voorafgaande registratieplicht. Gegevens zullen worden gecontroleerd door Europol en door de douane bij het inreizen van de Schengenzone.
 • 17 november 2016
Lees het volledige artikel

Werken in de EU; registratievereisten

De Europese Unie bestaat momenteel uit 28 lidstaten. Een van de karakteristieke elementen van de Unie is vrijheid van verkeer van personen en van diensten in de gehele EU, inclusief de vrijheid van verkeer van medewerkers; hiertoe behoort het zogenoemde ‘posting’. Echter, die vrijheid is beperkt. In het algemeen, betekent dit het vervullen van pre-posting registratie vereisten.
 • 17 november 2016
Lees het volledige artikel

Hong Kong als Azië-hub

Steeds vaker wordt Hong Kong als jurisdictie ingezet om te fungeren als Azië-hub
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Buitenlandse specialisten in Turkije

In Turkije worden nieuwe regels geïmplementeerd
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Start-Up Companies regeling in Singapore

Singapore hanteert een Start-Up Companies regeling, die tot een aanzienlijke belastingbesparing kan leiden.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Reizen naar Iran en VS

Iran komt langzaam uit de embargosfeer, handel met het land vanuit Europa komt gestaag op gang.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Geen eigen vestiging; employee leasing

In landen waar het – vanwege formaliteiten - moeilijk is om medewerkers aan te trekken en in dienst te nemen, kan de mogelijkheid van employee leasing worden overwogen.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Nieuw beleid inzake buitenlandse directeuren en eigenaren van ondernemingen in Rusland

De Russische Federatie (Rusland) heeft nieuwe belemmeringen opgeworpen in foreign directed investment.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Starten van een dochtermaatschappij in India; fysieke ruimte vereist

India staat het niet langer toe om gebruik te maken van virtual offices bij opzet van een (dochter)onderneming aldaar.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel

Wijzigingen in arbeidsrelaties VS; meer salariskosten

Per 1 december 2016 wijzigt in de Verenigde Staten de regelgeving omtrent overwerkvergoeding van werknemers.
 • 21 oktober 2016
Lees het volledige artikel