Nieuws

Gedetacheerde medewerkers

Nieuwe EU-regelgeving per 30 juli 2020
 • 29 september 2020
Lees het volledige artikel

Exporteren naar en installeren in Noorwegen

Afwijkende verplichtingen
 • 29 september 2020
Lees het volledige artikel

Export naar en dienstverlening in Scandinavië

Specifieke regels inzake health & safety
 • 29 september 2020
Lees het volledige artikel

Zakelijke reizen naar de VS toegestaan

National Interest Exception
 • 29 september 2020
Lees het volledige artikel

Geen Ex Works leveringen buiten de EU meer vanaf 1 oktober 2020

Wijziging Nederlandse douaneregels voor export
 • 29 september 2020
Lees het volledige artikel

Inwerkingtreding GDPR 25 mei 2018

Ondernemend Europa loopt rood aan in verband met de op handen zijnde, vergaande privacybescherming, die in de Europees Economische Ruimte op handen is.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Roparunning voor een doel

Onze general manager zal als loper deelnemen aan de Roparun van Parijs naar Rotterdam, van 19 tot en met 21 mei 2018; de Roparun wordt georganiseerd voor een goed doel, het ophalen van geld om kankerpatiënten een zo aangenaam mogelijk leven te geven.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Hong Kong en Significant Controllers Register; soortgelijke registers in Singapore en het Verenigd Koninkrijk

Recentelijk is een zogenoemd Significant Controllers Register (SCR) ingevoerd, enigszins vergelijkbaar met het systeem in het Verenigd Koninkrijk en Singapore.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Reizen naar Japan

In de regel kan dit visumvrij, als het om zakelijke besprekingen of vakantie van korte duur gaat; let er echter op dat, net als in een aantal andere landen het geval is, het buitenlandse rijbewijs dient te zijn vergezeld van een Internationaal Rijbewijs (IRB).
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Postings naar Zwitserland, gebruik van ZZP’ers en nieuwe BTW-regels

Postings dienen, behoudens uitzonderingen 8 dagen van tevoren te worden gemeld. ZZP’ers nemen een uitzonderingspositie in. De ondergrens voor Zwitserse BTW-registratie is verdwenen.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Postings in de EER

Na een langzame start in 2017, is het registratie- en controleapparaat in de EER medio 2018 op stoom.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Starten van een filiaal in België; legalisaties en fysieke ruimte vereist

België staat het in de praktijk niet langer toe om gebruik te maken van virtual offices bij opzet van een filiaal of (dochter)onderneming aldaar.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Surf-by lawsuits in de VS

In de VS is een soort van dagvaardingsvirus aan de gang, het gaat om zgn. ‘ADA lawsuits’, ook wel ‘surf-by lawsuits’ genoemd. Door een visueel gehandicapte persoon, dan wel door zijn of haar advocaat, wordt een hoeveelheid willekeurige websites bezocht en wordt beoordeeld of sprake is van enige belemmering in het website bezoek. Iedere belemmering wordt gezien als een ernstige schending van burgerrechten en discriminatie.
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Aanstellen van een reseller in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

Het klinkt goed, een goed ingevoerde distributeur, die een of meerdere golfstaten, zeg alle Emiraten, gaat bedienen. Eerst zien, dan geloven; werkt het niet zoals verwacht, dan nemen we afscheid. Een distributeur kan je afrekenen op prestaties. Klinkt goed, maar werkt niet, behalve het afrekenen…
 • 16 mei 2018
Lees het volledige artikel

Verplaatsing van medewerkers in Europa (postings)

Vrij verkeer van personen en diensten binnen EU-landen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie (EU)
 • 08 mei 2017
Lees het volledige artikel