Diensten in meer detail

Nadruk van dienstverlening ligt op:

Corporate grensoverschrijdende ondernemingsstructuren, opzet dochter-maatschappijen in het buitenland

Dienstverlening is gericht op de formeel-juridische aspecten van internationale bedrijfsvestigingen. Van Velzen C.S. begeleidt de juridische opzet van een nieuwe vestiging, waarbij kan worden gedacht aan het vormgeven van de internationale juridische structuur tussen moeder- en dochtervennootschappen, het oprichten van een dochtervennootschap in het buitenland, het structureren van intra-vennootschappelijke relaties en overige grensoverschrijdende vennootschappelijke aangelegenheden.


Voorbeelden:
Cliënt X wenst een import- annex distributiemaatschappij op te zetten in de Verenigde Staten.
Cliënt Y wenst een eigen servicevestiging op te zetten in Japan.

Lees meer over onze Corporate Services »

Business vormgeving en contractuele vastlegging van internationale bedrijfs- en handelsrelaties

Dienstverlening is gericht op het adviseren van cliënten over implicaties van grensoverschrijdende transacties alsmede op het juridisch vormgeven van grensoverschrijdende handelsrelaties en het contractueel vastleggen daarvan.


Voorbeelden:
Cliënt X wenst een distributeur op basis van exclusiviteit aan te stellen voor Australië.
Cliënt Y wenst een productielicentie te verlenen aan een producent in Brazilië.

Lees meer over onze Business Services »

Global Mobility uitzendingen van specialisten en managers wereldwijd

Dienstverlening is gericht op advisering over en begeleiding bij internationale tewerkstelling en verblijf van managers en medewerkers (en hun gezinnen) in het buitenland; begeleiding, voorbereiding en aanvraag van visa, werk- en verblijfsvergunningen; advisering inzake grensoverschrijdende aangelegenheden met betrekking tot sociale zekerheid.


Voorbeelden:
Een serviceteam van cliënt X dient voor afwisselende periodes bij een klant in China on-site werkzaamheden te verrichten.

Een regiomanager van cliënt Y wordt met partner voor één jaar uitgezonden naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Lees meer over onze Global Mobility Services »